Trenérský seminář NEMO

Na sobotní dopoledne 1.12.2018 bylo plánován interní trenérský seminář. Mojmír Knápek si připravil slideshow a mluvenou řeč na téma správný a rychlý pohyb ve vodě a na téma jak vést plavecký trénink.
Na úvod semináře byla probrána fyzikální problematika pohybu v tekutinách obecně a v následujícím pokračování i s akcentem na ploutvové plavání, na vhodnou polohu těla plavce a na správnou funkci a použití ploutve.
Byly promítnuty záznamy techniky světových plavců, ukázky správného stylu a techniky, následovalo mluvené slovo světových trenérů a na závěr diskuse o reálné situaci tréninku závodníků NEMO.
Semináře se bohužel zúčastnila jen asi polovina pozvaných klubových trenérů. Jelikož ale vždy platí, že všechno zlé je i k něčemu dobré, tak benefitem pro zúčastněné bylo množství volných baget na svačinu, které zajišťoval Drahoš pro plný počet pozvaných ….

Autor: libor

instruktor potápění CMAS tel.: 728 457 440