Načítám Akce

« Všechny Akce

 • akce již proběhla.

1. kolo Moravskoslezské ligy mládeže 2020

25 ledna @ 8:00 - 15:00

P R O P O Z I C E Pořadatel : Svaz potápěčů Moravy a Slezska

                                Technické zajištění : NEMO Zlín

                                Místo konání : 25 m krytý bazén ve Zlíně, ul. Hradská 888

                                Datum konání : sobota 25.ledna 2020

I.  VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

 1. Účast

Moravskoslezské ligy mládeže se mohou zúčastnit závodníci ve věkových kategoriích E, D a C, kteří jsou ke dni pořádání soutěže registrováni u registračního orgánu STK SPČR za některý z klubů Svazu potápěčů Moravy a Slezska.

 1. Přihlášky

Soupisy přihlášek s uvedením příjmení, jména, roku narození, věkové kategorie a disciplín, do nichž jsou závodníci přihlašováni, je nutné zaslat nejpozději do 20.1.2020  na adresu: info@pmpzlin.cz a zároveň na ivolorenc@lorenc.onmicrosoft.com

Časy pro nasazení závodníků do rozplaveb nevyplňujte, budou převzaty z počítačové evidence a registrace výkonů z roku 2019.

 1. Prezentace

Prezentace bude probíhat v sobotu 25.1.2020 od 8,00 do 8,30 hod. v zasedací místnosti 25 m bazénu ve Zlíně.

Při prezentaci předloží vedoucí výpravy upravenou soupisku přihlášek (případné odhlášky) a současně bude uhrazeno startovné – viz níže.

 1. Pojištění

Účastníci soutěže nejsou pojištěni pořadatelem. Viz pojištění ČOV.

 1. Ubytování a stravování

Ubytování a stravování pořadatel nezajišťuje. V průběhu závodu bude ve vestibulu 50m bazénu otevřen bufet.

 1. Startovné

Každý klub, mimo pořadatele zaplatí pořadateli 2500 Kč startovného i v případě, že se některého kola nezúčastní a bez ohledu na případný menší počet svých závodníků, oproti hracímu řádu.

Naopak kluby, které přivezou větší počet závodníků  a nebo jiné závodníky, než stanovuje hrací řád zaplatí za každého 100 Kč startovného navíc. Závodníci plavající mimo soutěž musí být označení v soupisce předem . Záměna závodníka z důvodu nemoci je možná  nejpozději při prezentaci

 1. Informace
 • e-mailem : info@pmpzlin.cz

Drahomír Chalupa, telefon : 602779382  Polišenský 737211811

II. TECHNICKÁ USTANOVENÍ

 1. Uspořádání soutěže

Závodí se podle platných mezinárodních pravidel CMAS, jejich doplňků, soutěžního řádu MSLM, publikovaných usnesení STK SPČR a ustanovení těchto propozic. Výstroj závodníků musí odpovídat pravidlům CMAS.

 1. Bazén

Krytý bazén, délka 25 m, šířka 12 m, 6 drah, max. hloubka 3,8 m, min. hloubka 1,2 m, obrátky hladké.

 1. Disciplíny
 1. kolo MSLM
 • E – 100 PP, 50 BF, 200 BF 4 x 50 BF
 • D – 50 PP, 100 PP, 200 BF, 4 x 50 BF
 • C – 50 PP, 400 PP, 200 BF, 4 x 50 BF
 1. Soutěžní podmínky

Závodníci budou nasazeni do rozplaveb podle časů z evidence výkonů. Závodníci, kteří nemají v daném období v disciplíně registrován žádný výkon, budou nasazeni do prvních rozplaveb (tj. s nejhoršími časy).

Maximální počet závodníků z jednoho klubu – v kategoriích E a D : 4 chlapci, 4 dívky,

v kategorii C: 3 chlapci a 3 dívky. Bodují ve všech kategoriích vždy 3 nejlepší závodníci z klubu.

Pořadatel soutěže má právo doplnit volné dráhy závodníky dle vlastního uvážení.

 1. Rozhodčí

Zajišťuje pořadatel

 1. Protesty

Protesty podávají písemně vedoucí výpravy nejpozději do 30 minut po zveřejnění výsledků příslušné disciplíny hlavnímu rozhodčímu s vkladem 1000 Kč, který se v případě zamítnutí nevrací. Spojení více protestů do jednoho podání je nepřípustné.

 1. Měření časů

Elektronická časomíra  Polistime   – SWM

 1. Vyhodnocení soutěže

Vyhlašování výsledků a jejich zveřejňování bude prováděno v průběhu soutěže.

Nasazování závodníků do soutěže, bodování soutěže a složení štafet dle platného Soutěžního řádu Ligy mládeže SPMS pro rok 2019

První tři závodníci v jednotlivých disciplínách každé kategorie obdrží diplom

 1. Časový rozvrh závodů

08,00 – 08,30 hod.     prezentace

08,30 – 08,45 hod.     porada vedoucích družstev

08,45 – 08,55 hod.      porada rozhodčích

08,00 – 08,45 hod.      rozplavání

8,45 hod.                    zahájení závodů

8,45 – cca. 14,30 hod.            závody

 1. Pořadí disciplín
1. kolo MSLM
1. 50 PP Hoši C 2. 50 PP Dívky C
3. 50 PP Hoši D 4. 50 PP Dívky D
5. 50 BF Hoši E 6. 50 BF Dívky E
7. 200 BF Hoši C 8. 200 BF Dívky C
9. 200 BF Hoši D 10. 200 BF Dívky D
11. 100 PP Hoši E 12. 100 PP Dívky E
13. 400 PP Hoši C 14. 400 PP Dívky C
15. 100 PP Hoši D 16. 100 PP Dívky D
17. 200 BF Hoši E 18. 200 BF Dívky E
19. 4×50 BF C 20. 4×50 BF D
21. 4×50 BF E      

 

Podrobnosti

Datum:
25 ledna
Čas:
8:00 - 15:00

Místo konání

bazén 25 m Zlín
Zlín, Česká republika + Google Mapa