Závody 17. ledna 2015

1. kolo

Moravskoslezské ligy mládeže

v plavání s ploutvemi a v rychlostním potápění

pro rok 2015

P R O P O Z I C E

Pořadatel : Svaz potápěčů Moravy a Slezska

Technické zajištění : TZP NEMO Zlín

Místo konání : 25 m krytý bazén ve Zlíně, ul. Hradská

Datum konání : sobota 17.ledna 2015

I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

 • Účast

 

Moravskoslezské ligy mládeže se mohou zúčastnit závodníci ve věkových kategoriích E, D a C, kteří jsou ke dni pořádání soutěže registrováni u registračního orgánu STK SPČR za některý z klubů Svazu potápěčů Moravy a Slezska.

 • Přihlášky

 

Soupisy přihlášek s uvedením příjmení, jména, roku narození, věkové kategorie a disciplín, do nichž jsou závodníci přihlašováni, je nutné zaslat nejpozději do 14.1.2015 na adresu: info@pmpzlin.cz a zároveň na alfa.casomira@gmail.com

Časy pro nasazení závodníků do rozplaveb nevyplňujte, budou převzaty z počítačové evidence a registrace výkonů z roku 2014.

 • Prezentace

 

Prezentace bude probíhat v sobotu 17.1.2015 od 8,00 do 8,30 hod. na balkónu 25 m bazénu ve Zlíně.

Při prezentaci předloží vedoucí výpravy upravenou soupisku přihlášek (případné odhlášky) a současně bude uhrazeno startovné – viz níže.

 • Pojištění

 

Účastníci soutěže nejsou pojištěni pořadatelem ani SPMS. Případné pojistné události si zařizují a hradí kluby ze svých pojistek a nebudou uplatňovat náhradu škody u pořadatele či SPMS.

 • Ubytování a stravování

 

Ubytování a stravování pořadatel nezajišťuje. V průběhu závodu bude ve vestibulu 50m bazénu otevřen bufet.

 • Startovné

 

.

Každý klub, mimo pořadatele zaplatí pořadateli 2500 Kč startovného i v případě, že se některého kola nezúčastní a bez ohledu na případný menší počet svých závodníků, oproti hracímu řádu.

Naopak kluby, které přivezou větší počet závodníků a nebo jiné závodníky, než stanovuje hrací řád zaplatí za každého 100 Kč startovného navíc.

 • Informace

 

 • e-mailem : info@pmpzlin.cz

 

Drahomír Chalupa, telefon : 602779382 Polišenský 737211811

 

II. TECHNICKÁ USTANOVENÍ

 • Uspořádání soutěže

 

Závodí se podle platných mezinárodních pravidel CMAS, jejich doplňků, soutěžního řádu MSLM, publikovaných usnesení STK SPČR a ustanovení těchto propozic. Výstroj závodníků musí odpovídat pravidlům CMAS.

 • Bazén

 

Krytý bazén, délka 25 m, šířka 12 m, 6 drah, max. hloubka 3,8 m, min. hloubka 1,2 m, obrátky hladké.

 • Disciplíny

 

1.kolo

E 50 PP, 100PP, 200BF

D 50 PP, 400PP, 200PP, 100BF

C 50PP, 400RP, 200PP, 100BF

 • Soutěžní podmínky

 

Závodníci budou nasazeni do rozplaveb podle časů z evidence výkonů. Závodníci, kteří nemají v daném období v disciplíně registrován žádný výkon, budou nasazeni do prvních rozplaveb (tj. s nejhoršími časy).

Maximální počet závodníků z jednoho klubu – v kategoriích E a D : 4 chlapci, 4 dívky,

v kategorii C: 3 chlapci a 3 dívky. Bodují ve všech kategoriích vždy 3 nejlepší závodníci z klubu.

 

Pořadatel soutěže má právo doplnit volné dráhy závodníky dle vlastního uvážení.

 

 • Rozhodčí

 

Zajišťuje pořadatel

 • Protesty

 

Protesty podávají písemně vedoucí výpravy nejpozději do 30 minut po zveřejnění výsledků příslušné disciplíny hlavnímu rozhodčímu s vkladem 500 Kč, který se v případě zamítnutí nevrací. Spojení více protestů do jednoho podání je nepřípustné.

 • Měření časů

 

Elektronická časomíra Omega / alfa 2

 • Vyhodnocení soutěže

 

Vyhlašování výsledků a jejich zveřejňování bude prováděno v průběhu soutěže.

Nasazování závodníků do soutěže, bodování soutěže a složení štafet dle platného Soutěžního řádu Ligy mládeže SPMS pro rok 2015.

První tři závodníci v jednotlivých disciplínách každé kategorie obdrží diplom, ve štafetových závodech obdrží diplom první tři družstva.

 • Časový rozvrh závodů

 

08,00 – 08,30 hod. prezentace

08,30 – 08,45 hod. porada vedoucích družstev

08,45 – 08,55 hod. porada rozhodčích

08,00 – 08,45 hod. rozplavání

8,45 hod. zahájení závodů

9,45 – cca. 14,30 hod. závody

 • Pořadí disciplín

 

I.kolo Zlín

1. – 2. 200 PP C hoši,dívky

3. – 4. 200 PP D hoši,dívky

5. – 6. 100 PP E hoši,dívky

7. – 8. 50 PP C hoši,dívky

9. – 10. 50 PP D hoši,dívky

11. -12. 50 PP E hoši,dívky

13. -14. 400 RP C hoši,dívky

15.-16. 400 PP D hoši,dívky

17.-18. 200 BF E hoši,dívky

19.- 20. 100 BF C hoši,dívky

21.-22. 100 BF D hoši,dívky

Silvestr 2014

Ahoj všem potápěčům a příznivcům NEMO …

V klubovně Mladcová se koná společná oslava konce roku 2014 a společné uvítáné roku 2015.

Vedoucí akce : Mojmír Knápek 602 109 799

Pomocník vedoucího akce : Libor Šos 728 457 440

Každý příchozí by měl donést něco k zakousnutí nebo občerstvení (nejlépe po domluvě s vedoucím nebo jeho pomocníkem ….)

Zatím bylo rozhodnuto :

Pilušovi … guláš

Knápkovi … bílé víno

Chalupovi … šampaňské a pivo

Šosovi … chlebíčky a jednohubky

Zveme všechny členy a příznivce klubu (včetně rodičů závodníků, přítelkyň, přítelů, jejich kamarádů, babiček a dědečků) aby se zúčastnili celého večera nebo aby přišli aspoň nakouknout …

Parkování vozidel na pozemku Romana Piluši nebo kdekoliv poblíž …

Mapka klubovny Mladcová na přiloženém obrázku …

Návoz materiálu na klubovnu – 31. 12 2014:

11.00 hod – po domluvě s Mojmírem Knápkem

15.30 hod – po domluvě s Mojmírem Knápkem

Ostrý start – 31. 12. 2014 :

18.00 hod

K dispozici zesilovač a reprosoustava, připojení na standardní konektor JACK 3,5mm …

Vlastní hudba vítána, k dispozici PC + mobilní internet …

mladcova